Inaugurace a prezidentský slib Miloše Zemana

Inaugurace a prezidentský slib Miloše Zemana

8.3. 2013  -  Nový prezident České republiky Miloš Zeman složil slib a pronesl svůj první prezidentský projev.

V následujícím projevu nový prezident ČR Miloš Zeman vyjádřil, že si uvědomuje důležitost postu, který bude zastávat a vyslovil díky všem občanům, kteří šli k volbám. Prezident ve svém projevu také zdůraznil, že chce být prezidentem všech občanů bez rozdílu. Představou nového prezidenta je spolupráce s vládou a parlamentem, kde chce diskutovat s představiteli daných institucí. Dále chce Miloš Zeman navštěvovat kraje a skládat jim účty ze své prezidentské činnosti.

Úřad prezidenta republiky by chtěl spojil s uklidněním a stabilizací české politické scény, nicméně si uvědomuje, že bez podpory veřejnosti je tento úkol nedosažitelný. Prezident také vyjádřil podporu osobnostem, které svým dílem přinášejí prospěch naší zemi. Chce rozšířit udělování státních vyznamenání těmto lidem. Naopak za ostrov negativní deviace považuje podstatnou část českých médií, která se zaměřuje na vymývání mozků, mediální masáž a na manipulaci veřejným míněním.

Prezident Miloš Zeman chce podporovat úspěšné a společnosti prospěšné osobnosti, které jsou často obklopeny závistivou hloupostí a musí jim trvale říkat "nenechte se otrávit". Naopak závistivým hlupákům musí neustále říkat "neotravuj". Dle slov Miloše Zemana tyto úkoly prezident nemůže splnit sám, proto nabízí pomocnou ruku všem, kdo jsou ochotni přispět k naplnění uvedených cílů společnou prací. Svůj proslov, i přes to, že je ateista, ukončil modlitbou.

Celý video slib včetně prvního inauguračního proslovu naleznete na stránkách Česká televize (viz níže)  

Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/218028-zeman-se-ujal-urad ...

Další zprávy

Kam dál?