Historie prezidentů ČSR, ČSSR, ČSFR a České republiky

Historie je datována od 14.11. 1918, kdy byl zvolen prvním prezidentem ČSR.

Prezidenti v historii: