Odkazy na orgány státní správy a veřejné instituce České republikyMinisterstvo vnitra České republiky

Má na starost vnitřní věci státu, tedy zajišťuje veřejný pořádek. Má na starosti policii, hasiče, evidenci obyvatel, právo shromažďovací a sdružovací (politické strany, občanská sdružení), zbraně a střelivo (zbrojní průkazy aj), cestovní ...

Web: http://www.mvcr.cz     

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Stará se o vztahy České republiky k ostatním státům a mezinárodním organizacím. Řídí zastupitelské úřady a zajišťuje ochranu práv a zájmů ČR i jejích občanů v zahraničí. Dojednává mezinárodní smlouvy a dohody a dohlíží na jejich ...

Web: http://www.mzv.cz     

Ústavní soud České republiky

Není součástí soustavy obecných soudů. Jeho úkolem je zejména chránit ústavnost, základní práva a svobody vyplývající z Ústavy, Listiny základních práv a svobod a dalších ústavních zákonů ČR, a to i proti rozhodnutím obecných soudů, pokud ...

Web: http://www.usoud.cz     

Kategorie katalogu odkazů