Web: http://www.mvcr.cz

Má na starost vnitřní věci státu, tedy zajišťuje veřejný pořádek. Má na starosti policii, hasiče, evidenci obyvatel, právo shromažďovací a sdružovací (politické strany, občanská sdružení), zbraně a střelivo (zbrojní průkazy aj), cestovní doklady, cizinecký pobyt a azyl, územní členění státu a státní hranice, státní symboly, veřejné sbírky a archivnictví. Také státní tajemství, šifrovou službu a spolupráci s Interpolem.

Kategorie katalogu odkazů