Web: http://www.mzv.cz

Stará se o vztahy České republiky k ostatním státům a mezinárodním organizacím. Řídí zastupitelské úřady a zajišťuje ochranu práv a zájmů ČR i jejích občanů v zahraničí. Dojednává mezinárodní smlouvy a dohody a dohlíží na jejich dodržování, uděluje souhlas s dovozem a vývozem vojenského materiálu. Kromě zahraniční politiky také zabezpečuje volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a spolupracuje při volbách do Evropského parlamentu.

Kategorie katalogu odkazů