Web: http://www.usoud.cz

Není součástí soustavy obecných soudů. Jeho úkolem je zejména chránit ústavnost, základní práva a svobody vyplývající z Ústavy, Listiny základních práv a svobod a dalších ústavních zákonů ČR, a to i proti rozhodnutím obecných soudů, pokud by nebyla s ústavním pořádkem ve shodě. Rozhoduje také v některých věcech týkajících se volebního práva a posuzuje soulad mezinárodních smluv s Ústavou.

Kategorie katalogu odkazů