Občan z Brna hájí petičním dopisem čest T. Schwarzenbergové

Občan z Brna hájí petičním dopisem čest T. Schwarzenbergové

22.1. 2013  -  Na základě vyjádření Václava Klause mladšího na účet možné budoucí první dámy, Therese Schwarzenbergové se vydal jeden občan z Brna do protiútoku. Bývalý brněnský zastupitel Tomáš Drobný, který nyní pracuje v Moravském zemském muzeu se vyjádřil pro idnes následovně: "Nejsem žádný notorický sepisovač petic. Vlastně je to poprvé, co jsem se rozhodl ozvat veřejně. V situaci, kdy jednání veřejně vystupujících osob přesáhne veškeré morální meze, už nemůžeme zůstat u anonymního vhození volebního lístku do urny. Je třeba dát svůj nesouhlasný postoj otevřeně najevo," objasnil Drobný.

Jelikož je o tuto aktivitu velký zájem, zřídil Tomáš Drobný speciální email: omluvatherese@seznam.cz, kam můžete obracet své dotazy a podporu. Pan Drobný má v plánu po sesbírání důstojného počtu podpisů, osobní předání dopisu rodině Schwarzenbergových.

text omluvného dopisu níže:

Omluva paní Therese Schwarzenbergové

S velmi vážným znepokojením sledujeme některé hlasy, které se ozývají v diskusích před druhým kolem volby prezidenta České republiky. Za zcela nepřijatelné považujeme nacionálně šovinistické útoky vůči rodině Karla Schwarzenberga i vůči němu osobně. Obzvláště se distancujeme od hrubých útoků na manželku tohoto českého politika ze strany Václava Klause ml. Jsme zděšeni tím, že se i po 20 letech demokracie v naší zemi může takto projevovat známá osoba veřejného života, navíc pedagog, který má vliv na výchovu mládeže, a obáváme se o budoucí směřování naší země. Tímto svým vystoupením se chceme bránit proti šíření pomluv, vyvolávání strachu a proti hlásání nacionální nenávisti, což vše nám připomíná atmosféru před nástupem komunismu či v 50. letech 20. století.

Pociťujeme stud, kdykoliv se cílem hrubého útoku muže stane žena a nemáme možnost tomu zabránit. Jako čeští občané se omlouváme paní Therese Schwarzenbergové, která nikomu z našich spoluobčanů ani v nejmenším neublížila - a přesto se stala terčem nenávistných útoků motivovaných jen její národností. Vyjadřujeme nad tím hlubokou lítost.  

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/omluva-pani-therese-047-/domaci.aspx?c=A13 ...

Další zprávy

Kam dál?