17. 12. 2012 - 20:10

Druhá debata kandidátů na prezidenta o evropské vizi

Dne 12. prosince letošního roku se v Národním technickém muzeu sešli dva z kandidátů na prezidenta pod dohledem think-tanku Evropské Hodnoty. Původně plánovaná debata za účasti pěti kandidátů se zmenšila pouze na počet dvou kandidátů a to Jany Bobošíkové a Vladimíra Dlouhého. Na debatu z důvodu účasti na jiné akce odmítnul pozvání Tomio Okamura, Vladimír Franz a Táňa Fischerová, která se omluvila vzhledem ke své náhlé zdravotní indispozici. Moderování celé debaty se ujal zástupce think-tanku Evropské hodnoty Jakub Janda, úvodní slovo pronesl prezident Evropských Hodnot Radko Hokovský.

Průběh debaty byl rychlejší, debatujících kandidátů méně

Vzhledem k malému počtu kanidátů, byla tato debata o poznání rychlejší než první debata s kandidáty, která proběhla minulý měsíc, 8. listopadu. Dnešní debata, stejně jako ta minulá, nesla název Evropské vize kandidátů na prezidenta. Oba dva zúčastnění kandidáti se po celou dobu prezentovali jako euroskeptici. Průběh byl proti minulé debatě mírně pozměněn. Byla zkrácena, každý kandidát měl k dispozici na vyjádření se jednu minutu, na úvod minuty tři.

Po krátkém osobním představení kandidáta následovala část, kdy si navzájem mohli oba kandidáti pokládat otázky. V dalším bloku pak následovaly otázky z publika. Prvním dotazujícím byl Kamil Gregor, zástupce serveru Volebni Kalkulačka. dalším z dotazujících byl zástupce  serveru Reformy.cz, V. Jedlička, který se ptal Vladimíra Dlouhého na Trilaterální komisi a jeho bývalé kolegy z Goldman a Sachs. Zazněl i komentář o historii evropské unie a jejím původním významu.

Velmi dramatický průběh nabrala debata, když z publika zazněla otázka na Janu Bobošíkovou, směřovaná k napadání její kandidatury na sociálních sítích a napadání jejího jména samotného. Jana Bobošíková se přísně obořila proti nařčení ze sociálních sítí, že má až "fašistické" názory a vystupování.

Další otázky se týkaly multikulturalismu

Jana Bobošíková mluvila o tématu míšení kultur v Evropské Unii. Podle Jany Bobošíkové je třeba na místech, kde se dané kultury setkávají. Návštěvníci, turisté a přistěhovalci by měli respektovat zákony dané země. Česká Republika je dle Jany Bobošíkové nepřipravená a netolerantní. Vladimír Dlouhý ji pak doplnil historkou o cestě do amsterodamu před 30-ti lety, kde byl fascinován multikulturalismem a otevřenosti, ihned to však doplnil, že česká kultra není tak tolerantní a tak je třeba sis toto uvěomit a nečekat.

Další drama přišlo, když z publika vykřiknul jeden muž, který se posléze představil jako Zdeněk Sehnal, ekonom a technik, který nevybíravým způsobem dotázal Vladimíra Dlouhého. Vladimír Dlouhý celou věc okomentoval tím, že v devadesátých letech byla situace o mnoho složitější anelze ji bagatelizovat. jana Bobošíková to poté ještě doplnila tím, že situace po revoluci nebyla rozhodně jednoduchá a stabilní, a že současná politika je rozklížena až vládami po devadesátých letech.

Jednou z posledních otázek bylo, co pozitivního kandidáti shladávají na EU. Jana Bobošíková odpověděla střídmě, že vystoupení z EU by jako člověk chtěla hned, jako kandidátka na hrad však chápe, že to není jednoduché a nelze se z EU vyčlenit ihned, že je třeba postupná odintegrace.Vladimír Dlouhý by rád pravomocem v rozhodování o určitých věcech vrátil národní úroveň, nikoliv tu evropskou.

Na závěr debaty zazněly názory obou kandidátů, které se shodují, že v Evropě není jednotný lid, že rozdílnost národů je příliš velká a je k tomu aby se to změnilo, je třeba mnoho času.

Kam dál?