Videorozhovory s kandidáty na politicko-společenská témata

9. 1. 2013 - 23:19

Videorozhovory s kandidáty na politicko-společenská témata

V průběhu poloviny prosince vznikla série videorozhovorů s kandidáty na prezidenta pro server volba-prezidenta.cz. Během natáčení byly vytvořeny dvě série videorozhovorů s kandidáty. První série byla na osobní témata a měla za úkol představit jednotlivé kandidáty především jako občany. Druhá série videorozhovrů pak poukazuje na témata spojená s dnešní společností a dotýkající se politiky.

Na natáčení přijalo pozvání šest z devíti kandidátů na prezidenta a to Jiří Dienstbier, Přemysl Sobotka, Jana Bobošíková, Vladimír Franz, Miloš Zeman a Táňa Fischerová. Zbývající kandidáti vzhledem ke svému pracovnímu vytížení a časovému vytížení odmítli. Níže si můžete přečíst otázky a tématické okruhy, které byly zodpovídány.

Tým volba-prezidenta.cz se ptal kandídátů na následující témata:

  • Co pro Vás bylo momentem rozhodnutí kdy jste se rozhodl/a kandidovat na post prezidenta ČR ve volbách 2013?
  • Jste pro zavedení školného na vysokých školách, případně v jaké formě?
  • Jste pro prezidentskou amnestii a jaké k tomu máte důvody?
  • Jaký máte postoj k bývalému členství politiků v KSČ, korupčních kauzách, nebo extremistických hnutích? Kde je pomyslná hranice slušného chování?
  • Jak často, zda-li vůbec, chcete používat právo veta?
  • Kdo Vám daroval nejvíce podpory případně finančních prostředků na kampaň?
  • V době společenské krize a nedůvěry v politickou reprezentaci, jakou nabízíte občanům přidanou hodnotu?

Témata otázek byla sestavena jak na základě otázek směřujících od našich čtenářů do redakce, tak i přímo z redakce samotné. Tyto videorozhovory vznikly za výrazné podpory tvůrčího týmu volba-prezidenta, partnerů serveru a ve spolupráci s občanským sdružením Evropské Hodnoty.

Jana Bobošíková - videorozhovor kandidátky na prezidentku 2013

Rozhovor: Jana Bobošíková

Táňa Fischerová - videorozhovor kandidátky na prezidentku 2013

Rozhovor: Táňa Fischerová

Přemysl Sobotka - videorozhovor kandidáta na prezidenta 2013

Rozhovor: Přemysl Sobotka

Miloš Zeman - videorozhovor kandidáta na prezidenta 2013

Rozhovor: Miloš Zeman

Jiří Dienstbier - videorozhovor kandidáta na prezidenta 2013

Rozhovor: Jiří Dienstbier

Vladimír Franz - blog kandidáta na prezidenta 2013

Rozhovor: Vladimír Franz

Kam dál?