O projektu Volba Prezidenta CZ

Přímá volba prezidenta České republiky je přelomovým okamžikem v našich dějinách. V souvislosti
se schválením ústavního zákona o přímé volbě prezidenta ČR vznikl tento projekt, který si klade
za cíl informovat o tématu prezidentských voleb širokou veřejnost. Cílem projektu je především všeobecná osvěta a informovanost občanů naší republiky, protože právě oni rozhodnou svým hlasem.

Pro lepší orientaci v celé problematice zveřejňujeme nejen vlastní zpravodajství, ale i komentované zpravodajství z více zdrojů a díky spolupráci také informace přímo od kandidátů. Na projektu
se podílí tým politicky nezávislých lidí, kterým není budoucnost naší země lhostejná. Projekt
je financován z příjmů za poskytování reklamního prostoru inzerentům.

V případě Vašich dotazů, připomínek či námětů nás můžete kontaktovat prostřednictvím formuláře.

Tým projektu Volba-Prezidenta.CZ