Podmínky přímé volby prezidenta ČR

Prezidentské volby se konají ve dvou kolech a podmínky pro účast kandidátů upravuje ústavní zákon o přímé volbě prezidenta, ze kterého jsou čerpány i nasledující stručné informace.

Kandidatura do přímé volby prezidenta České republiky

Navrhnout prezidentského kandidáta může:

  • každý občan České republiky starší 18 let s minimálně 50 000 podpisy platných voličů pod peticí
  • minimálně 20 poslanců parlamentu České republiky
  • minimálně 10 senátorů České republiky

Počet podpisů pod kandidátní listinou a jejich korekce

Ministerstvo vnitra provádí kontrolu 8500 namátkově vybraných podpisů občanů pod kandidátní peticí na prezidenta republiky a v případě zjištění chybovosti větší než 3% z kontrolovaného vzorku, bude provedena kontrola druhého namátkového kontrolního vzorku s 8500 podpisy. V případě zjištění chybovosti vyšší než 3% i při druhé kontrole, bude tato odchylka promítnuta do celkového počtu hlasů jejím odečtením.

Výsledný počet podpisů (po odečtení neplatných) pod peticí kadidáta na prezidenta republiky musí čítat 50 tis. a více podpisů.

První kolo přímé volby prezidenta

V prvním kole prezidentských voleb zvítězí kandidát, který obdrží nadpoloviční počet platných hlasů od oprávněných voličů.

Pokud žádný kandidát nedosáhne nadpoloviční většiny hlasů, koná se druhé kolo voleb a to i v případě, že by byl pouze jediný kandidát do druhého kola, což je málo pravděpodobné, ale zákon to také ošetřuje.

Odstoupení kandidáta na prezidenta před druhým kolem voleb

V případě, že odstoupí kandidát postupující do druhého kola prezidentských voleb, nebo se stane nevolitelným z jiných důvodů, postupuje místo něj další kandidát s nejvyšším počtem platných hlasů občanů české republiky.

Druhé kolo přímé volby prezidenta

Není-li zvolen prezident v prvním kole nadpoloviční většinou platných hlasů, postupují do druhého kola ti kandidáti, kteří mají stejný nejvyšší počet hlasů, případně dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů oprávněných voličů.

Prezidentem republiky je zvolen kandidát, který v druhém kole dosáhl jako jediný nejvyššího počtu hlasů.

Prezidentská volba bez vítěze a vyhlášení nových voleb

Při volbě prezidenta je možné, že není zvolen žádný kandidát a to v případě, je-li v druhém kole prezidentských volem více kandidátů, kteří dosáhli nejvyššího počtu hlasů. Zákon pak udává lhůtu 10 dnů na vyhlášení nových prezidentských voleb.


Kam dál?