Volba prezidenta České republiky

Stručný výtah z ústavního zákona popisující podmínky pro kandidáty na prezidenta České republiky, popis prvního a druhého kola prezidentských voleb, či stav, kdy není zvolen žádný kandidát včetně vyhlášení nových voleb. To vše naleznete na stránce popisující podmínky přímé volby prezidenta České republiky dle ústavního zákona.

Zákon také ošetřuje termín konání prezidentských voleb, který je vyhlášen ke konci funkčního období přávě úřadujícího prezidenta.

Přesné znění úprav ústavního zákona, které se odkazuje na původní zákon o volbě prezidenta hledejte pod odkazem zákon o přímé volbě prezidenta České republiky na pravé straně stránky (v pravém menu).

Volební místnosti a způsob hlasování v České republice

Pokud volíte ve svém bydlišti, případně s voličským prukazem na území České republiky, jsou pro vás připraveny informace o volebních místnostech a způsobu, jakým samotná volba prezidenta probíhá. Pro více informaci navštivte odkaz na téma volební místnosti a způsob hlasování v prezidentských volbách.

Voličský průkaz a hlasování mimotrvalé bydliště

Každý volič se může rozhodnout, zda bude hlasovat v prezidentských volbách mimo své trvalé bydliště a příslušný volební okrsek. Lze zažádat o voličský (volební) průkaz a volit tak v jiném volebním okrsku a hlasovací místnosti na území České republiky, případně i mimo ČR. Pro více informací navštivte stránku voličský průkaz a hlasování mimo trvalé bydliště.

Pro voliče s pobytem v zahraničí

Občané mohou také volit svého prezidenta mimo území České republiky. Více informací naleznete na stránce Volba prezidenta ČR občany v zahraničí.

Kam dál?