Pravomoci prezidenta České republiky

Pravomoci prezidenta České repubkuky stanovuje Ústavní zákon platný od 1. ledna 1993. Jaké má prezident pravomoci ve výkonné oblasti uvádějí především články 62 a 63, které říkají:

Ústava Česke republiky - Hlava třetí

Ústava České republiky - Článek 62.

Prezident republiky:

 • a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi,
 • b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny,
 • c) rozpouští Poslaneckou sněmovnu,
 • d) pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády,
 • e) jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy,
 • f) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu,
 • g) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem, nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo, a zahlazuje odsouzení,
 • h) má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního,
 • i) podepisuje zákony,
 • j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,
 • k) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky.

Ústava České republiky - Článek 63.

Prezident republiky dále:

 • a) zastupuje stát navenek,
 • b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy,
 • c) je vrchním velitelem ozbrojených sil,
 • d) přijímá vedoucí zastupitelských misí,
 • e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí,
 • f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu,
 • g) jmenuje a povyšuje generály,
 • h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán,
 • i) jmenuje soudce,
 • j) má právo udělovat amnestii.

Všechny pravomoci prezidenta a celé znění Ústavy České republiky najdete například na stránkách Ústavního soudu.

Kam dál?