Karel Schwarzenberg, kandidát TOP09 na prezidenta České republiky

Karel Schwarzenberg (www.karelschwarzenberg.cz)

Karel Schwarzenberg
(www.karelschwarzenberg.cz)

Karel Schwarzenberg

Narodil se 10. prosince 1937 v Praze.

Politická strana: TOP09 

V roce 1948 však jeho rodina musela Českou republiku opustit. Studoval práva a lesnictví, kvůli předčasné smrti svého adoptivního otce ovšem studia přerušil a začal hospodařit na rodinných statcích v Rakousku a Bavorsku.

V roce 1984 se stal předsedou Mezinárodního helsinského výboru pro lidská práva, za své působení v této organizaci byl Radou Evropy vyznamenán Cenou lidských práv. Na podporu československého exilu a disentu založil Československé dokumentační středisko (archiv tehdy zapovězené literatury). Sbírka je dnes součástí Národního muzea a je uložena v Praze.

Karel Schwarzenberg se krátce po převratu vrátil do vlasti a v roce 1990 se stal kancléřem prezidenta republiky. Když Václav Havel oznámil v roce 1992 svou abdikaci, Schwarzenberg z politiky odešel a začal se znovu věnovat řízení rodinného podniku (nadále však působil v řadě komisí, nadací a spolků). Byl vyznamenán Řádem T. G. Masaryka, Velkým stříbrným vyznamenáním za zásluhy Rakouské republiky a Velkokřížem řádu za zásluhy SRN. V roce 2002 neúspěšně kandidoval do Senátu, o dva roky později byl zvolen senátorem za volební obvod Praha 6.

V Senátu působil Karel Schwarzenberg ve Výboru pro záležitosti Evropské unie a Výboru pro zahraničí věci, obranu a bezpečnost. V roce 2007 byl jmenován ministrem zahraničních věcí (nominovala jej Strana zelených), v roce 2009 s Miroslavem Kalouskem založil politickou stranu TOP 09, jejíž je předsedou. V roce 2010 byl zvolen poslancem Parlamentu ČR a opět se ujal funkce ministra zahraničních věcí. Je také prvním místopředsedou vlády

Karel Schwarzenberg oficiálně kandiduje na post prezidenta do voleb 2013 za parlamentní stranu TOP09, nemusí tedy sbírat podpisy občanů.

Karel Schwarzenberg bude kandidovat na post prezidenta České republiky v prezidentských volbách v roce 2013, byl jeden z prvních, kteří své rozhodnutí oznámili.

Mezi jeho záliby patří kromě politiky také umění, především moderní architektura; je spolumajitelem vydavatelství R-Presse, které vydává například týdeník Respekt. Má tři děti.

Životopis, video a další informace
http://karel.schwarzenberg.volba-prezidenta.cz

Zdroje
http://www.volimkarla.cz/
http://www.karelschwarzenberg.cz/zivotopis.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/organizacni_struktura/ministr/index.html
http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/karel-schwarzenberg-74213/
http://oficialnistranky.cz/karel-schwarzenberg/
http://www.financnici.cz/karel-schwarzenberg#cv
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Schwarzenberg

Kam dál?