Miloš Zeman, kandidát na prezidenta České republiky za SPOZ

Miloš Zeman (www.zemannahrad.cz)

Miloš Zeman
(www.zemannahrad.cz)

Ing. Miloš Zeman, CSc.

Narodil 28. září 1944 v Kolíně.

Politická strana: SPOZ

Z politických důvodů nejprve nebyl přijat na univerzitu, později vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. V období Pražského jara chtěl vstoupit do obnovované sociální demokracie, strana však nakonec nevznikla. Stal se proto členem KSČ, ze strany byl ovšem v roce 1970 vyloučen pro nesouhlas se sovětskou okupací.

Miloš Zeman se až do převratu věnoval prognostice, za své články na toto téma byl několikrát propuštěn ze zaměstnání. V roce 1990 byl zvolen poslancem Federálního shromáždění, kde vykonával funkci předsedy rozpočtového výboru.

Krátce po svém vstupu do ČSSD se stal Miloš Zeman předsedou její pražské stranické organizace, v roce 1993 i předsedou celé strany – na této pozici setrval až do roku 2001. V roce 1996 byl zvolen do Poslanecké sněmovny a stal se jejím předsedou. V letech 1998 až 2002 vykonával funkci předsedy vlády České republiky, poté již nekandidoval.

V roce 2003 se Miloš Zeman ucházel o pozici prezidenta. Ve volbách byl však poražen Václavem Klausem – jak se ukázalo, pro Zemana nehlasovali ani někteří zástupci ČSSD. Poté se Miloš Zeman stáhl z veřejného života a politické dění již jen glosoval, ačkoliv zůstal členem ČSSD. Jeho spory s dalšími předsedy, především s Jiřím Paroubkem, však nakonec vyústily v jeho odchod ze strany.

V roce 2009 založil Stranu práv občanů ZEMANOVCI a stal se jejím předsedou, strana však ve volbách do Poslanecké sněmovny nepřekročila potřebnou pětiprocentní hranici – Miloš Zeman proto na funkci předsedy rezignoval.

Dne 26.6.2012 Miloš Zeman oznámil oficiální kandidaturu do prezidentské volby 2013. Nasbíral pod kandidátní peticí potřebných 50 tisíc podpisů občanů České republiky.

Bude proto kandidovat na post prezidenta republiky v prezidentských volbách v roce 2013. Uvedl, že ke kandidatuře jej přesvědčil především „ubohý stav české politiky“, a odvolal se na opoziční smlouvu a fungování menšinových vlád v době, kdy působil jako předseda ČSSD a předseda vlády – jako prezident by chtěl být „sjednotitelem“ a „zprostředkovatelem“.

Miloš Zeman napsal o svém působení v politice několik knih, například Jak jsem se mýlil v politice nebo Vzestup a pád české sociální demokracie. Rád se věnuje pěší a lyžařské turistice, má dvě děti.

Životopis, video a další informace
http://milos.zeman.volba-prezidenta.cz

Zdroje:
http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/rejstrik-predsedu-vlad/milos-zeman-18021/
http://www.financnici.cz/milos-zeman
http://www.zemannahrad.cz/zivotni-pribeh/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Zeman

Kam dál?