Tomáš Vandas, kandidát na prezidenta ČR za DSSS

Tomáš Vandas ( www.idnes.cz )

Tomáš Vandas
( www.idnes.cz )

Tomáš Vandas

Narodil se 3. března 1969 v Praze.

Vyučil se na středním odborném učilišti a na strojní průmyslové škole, později vystudoval obor Sociální a masová komunikace na Univerzitě Jana Amose Komenského. V letech 1986 až 1992 pracoval v Dopravním podniku hl. m. Prahy, posléze působil v několika stavebních firmách.

Politicky aktivní je Tomáš Vandas od roku 1995, o rok později se stal členem Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa. Poté, co byl na SPR-RSČ uvalen konkurz, přešel Vandas spolu s většinou ostatních členů do strany Republikáni Miroslava Sládka.

V roce 2003 spoluzaložil Dělnickou stranu a stal se jejím předsedou. Neúspěšně kandidoval do Poslanecké sněmovny i do Senátu, dvakrát se marně ucházel o místo v Evropském parlamentu. Dělnická strana byla v roce 2010 Nejvyšším správním soudem rozpuštěna, Vandas se krátce poté stal předsedou Dělnické strany sociální spravedlnosti, kterou do té doby vedla jeho matka.

Tomáš Vandas bude kandidovat na funkci prezidenta České republiky v prezidentských volbách v roce 2013.

Prohlásil, že v případě svého zvolení by se zasadil o zrušení Senátu.

Mezi jeho záliby patří sport a četba knih s politickou tematikou. Je bezdětný.

Zdroje:
http://www.tomasvandas.cz/zivotopis/
http://oficialnistranky.cz/tomas-vandas/
http://www.dsss.cz/tomas-vandas-zahajuje-prezidentskou-kampan
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/168484-50-tisic-podpisu-je-vysmech-vlady-ale-zkusim-to/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Vandas


Kam dál?