Jaká byla debata a názory kandidátů na prezidenta o evropské vizi?

9. 11. 2012 - 18:50

Jaká byla debata a názory kandidátů na prezidenta o evropské vizi?

Ve čtvrtek 8. listopadu od 18:00 hodin se v hlavním městě konala debata na téma směřování České Republiky v Evropě. Odborné debaty odehrávající se na půdě Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze se zúčastnilo celkem šest oficiálních kandidátů na prezidentský post a zhruba 180 lidí zahrnujících VIP hosty, zástupce médií, členy volebních týmů, studenti i veřejnost. Tato debata byla pořádána nevládní a neziskovou výzkumnou a vzdělávací organizací think-tank Evropské hodnoty. Celou akci moderoval projektový manažer debaty Jakub Janda a Hana De Goeij.

Představení debaty a kandidátů na prezidenta

Debata byla zahájena představením občanského sdružení Koho Volit, které je provozovatelem online nástroje pro jednoduché porovnání názorů tazatele  s programem kandidáta, tedy Volební kalkulačky. Poté přišli na scénu kandidáti a zasedli k mikrofonům v následujícím pořadí zleva: Jiří Dienstbier, Jan Fischer, Zuzana Roithová, Karel Schwarzenberg, Přemysl Sobotka a řadu ukončil Miloš Zeman. Zahajovací projev vedl ředitel Evropských hodnot Radko Hokovský, který uvedl dvouhodinový program debaty. Poté již následovaly 3 minuty pro každého kandidáta pro představení své osoby a postojů. V další části pak následovaly otázky směřované přímo na konkrétního kandidáta s časovým intervalem 2 minuty na odpověď. Závěrečný blok debaty zahrnoval otázky z publika v auditoriu, kde téměř u každé otázky, ačkoliv byla směřována na konkrétního kandidáta, dostali možnost se vyjádřit i ostatní a také tuto možnost využili.

Témata nebyla pouze evropská

V konkrétních tématech dominovalo to evropské, nicméně byla zmíněna i problematika například odsunu sudetských němců po válce, problematika bývalého režimu a členství v KSČ, případné ocenění bratří Mašínů, potlačování extremismu, blízké vztahy politiků s lobbisty, či vstup Ruska do Evropské Unie. Jiří Dienstbier se při svém představování zabýval evropskou integrací, Jan Fischer se vyhranil, že se neřadí mezi euroskeptiky, ani eurooptimisty. Zuzana Roithová se vyjádřila k aktivitě v EU a dodala, že záleží na každé zemi zvlášť, jak využije možnost být aktivní, či nikoliv. Karel Schwarzenberg se vyjádřil, že jednotná Evropa byl od začátku politický projekt a Přemysl Sobotka dodal, že politické elity selhaly. Miloš Zeman pak v projevu využil přirovnání k citátům z krásné literatury a dodal, že i hluboké myšlenky je možné podávat stručně.

V dalším bloku pak následovaly dvě minuty pro každého kanditdáta na odpověď. Podle Karla Schwarzenberga, ministra zahraničí a prezidentského kandidáta, je Česká Republika od svého vstupu do Evropské Unie zavázána jednotnou měnu přijmout, nicméně v současné době to není reálné. Možné přizpůsobení všech nutných podmínek pro náš vstup do eurozóny vidí Karel Schwarzenberg až na rok 2017 až 2018.

Velmi obratně diskutující Jiří Dienstbier se kromě častých úsměvů také slovně opřel do kandidáta Jana Fischera za jeho bývalé členství v KSČ a do Miloše Zemana kvůliu vztahům s lobbisty. Oproti tomu Jan Fischer položil otázku Miloši Zemanovi na téma vstupu Ruska do EU a přerušení jednání s Tureckem. Miloš Zeman uvedl, že Rusko by od Evropy neodděloval, naproti tomu Turecko, které je odlišnější kulturou, by do EU neschvaloval. Zuzana Roithová, europoslankyně, která si pečlivě dělala poznámky, velmi zdůraznila důležitost ČR v Evropě, že nesmíme zůstat na kraji Evropy. Přemysl Sobotka se aktivně vyjádřil v otázce týkající se Řecka a jeho problematiky a dodal, že zvažuje trend solidárnosti zodpovědných nezodpovědným.

Jako závěr debaty byly kladeny otázky z řad publika. V publiku byly například bývalý poradce premiéra Roman Joch či aktivista Jan Šinágl, který také sbíral kandidátské podpisy, zástupci médií, ale i mnoho studentů. Celá debata byla online přenášena na zpravodajském serveru IDNES.CZ a my vám přinášíme obrazovou reportáž.

 

Fotogalerie: Debata kandidátů na prezidenta o evropské vizi

Debata kandidátů na prezidenta o evropské vizi (1)
Evropské hodnoty Debata s kandidáty 8 listopadu 2012 01
Radko Hokovský Debata s kandidáty 8 listopadu 2012 02
Jiří Dienstbier Debata s kandidáty 8 listopadu 2012 03
Jakub Janda a Hana De Goeij Debata s kandidáty 8 listopadu 2012 04
Miloš Zeman Debata s kandidáty 8 listopadu 2012 05
Přemysl Sobotka a Miloš Zeman Debata s kandidáty 8 listopadu 2012 06
Karel Schwarzenberg Debata s kandidáty 8 listopadu 2012 07

Kam dál?